Committees

Departmental Policy Committee (DPC)

 • Prof. C.V. Tomy (HoD, Convenor)
 • Prof. P.P. Singh (ex-HoD)
 • Prof. S. Umashankar
 • Prof. Raghava Varma
 • Prof. Kantimoy Dasgupta
 • Prof. Parinda Vasa
 • Prof. Sadhana Dash

Department Undergraduate Committee (DUGC)

 • Prof. C.V. Tomy (HoD, Convenor)
 • Prof. Sadhana Dash
 • Prof. Dinesh Kabra
 • Prof. Shiva Prasad
 • Prof. Urjit Yajnik
 • Prof. Anirban Sain
 • Prof. Parinda Vasa

Department Postgraduate Committee (DPGC)

 • Prof. C.V. Tomy (HoD, Convenor)
 • Prof. Raghava Varma
 • Prof. Kantimoy Dasgupta
 • Prof. Tapanendu Kundu
 • Prof. Avinash Mahajan
 • Prof. Dibyendu Das
 • Prof. Kumar Rao