MSc

Roll No Name
215120002 Srinivasa Sarath Chandra Khandavilli
215120003 Ravi Gupta
215120005 Sahil Chandramani Meshram
215120006 Ms. Sapna
215120008 Antriksh Mundotia
215120009 Gourang Singh Padihar
215120010 Ankit Meena
215120011 Sunil Kumar Yadav
215120013 Naveen Kumar
215120014 Gopal Goyal
215120015 Gaurav Lather
215120016 Madan Kumar
215120017 Arunendra Kumar Verma
215120018 Prabhat
215120019 Ravi Singh Adhikari
215120020 Sahil
215120021 Pranav Gupta
215120022 Ms. Anjali Yadav
215120023 Gaurav Jha
215120024 Ankit Kumar
215120025 Manoj Kumar Singh
215120026 Sarthak
215120027 Harsh Choudhary
215120028 Akshit Aggarwal
215120029 Aritra Mondal
215120030 Sumit Mandal
215120031 Aakash Shandilya
215120032 Harsh Kumar Sinha
215120033 Sumit Kumar Yadav
215120035 Ms. Kalpita Das
215120036 Naman Kesharwani
215120037 Uday Singh
215120038 Surendra Rathore
215120039 Abhijeet Singh
215120040 Ms. Riya Verma
215120041 Sankalp Soni
215120042 Subhankar Mandali
215120043 Dillip Himirika
215120044 Sarthak De
215120045 Sayantan Mandal
215120046 Samrat Ash
215120047 Debabrata Dey
215120048 Ms. Shalini Kachhap
215120050 Ms. Diksha Garg
215120051 Vishu Saini
215120052 Anand Sharma
215120053 Lakshya Bhardwaj
215120054 Sanjay Kumar
215120055 Abhinav Agarwal
215120056 Dishant Varshney