Post Docs

Sanjay Bachhar
Office:

-

Phone:
Ranjith Kumar R.
Office:

-

Phone:
Purushottam Sahu
Office:

-

Phone:
Indranil Chakraborty
Office:

-

Phone:
Praveer Tiwari
Office:

-

Phone:
Nikhil Hatwar
Office:

-

Phone:
Arindam Mitra
Office:

-

Phone:
Shreya Das
Office:

-

Phone:
Arun Dadwal
Office:

-

Phone:
Mohit Kumar Singh
Office:

-

Phone:
Poulab Chakrabarti
Office:

-

Phone:
Moumita Saha
Office:

-

Phone:
Joseph P J
Office:

-

Phone:
Priyanka Sarmah
Office:

-

Phone:
Reena
Office:

-

Phone:
Mihir Kumar Sahoo
Office:

-

Phone:
Gaurav Shukla
Office:

-

Phone:
Krishna Nand Prajapati
Office:

-

Phone:
Saikat Nandi
Office:

-

Phone:
Sabyasachi Paul
Office:

-

Phone:
Akash Pandey
Office:

-

Phone:
Shivprasad Shastri
Office:

-

Phone:
Khatiza Banu
Office:

-

Phone:
Subhrajit Sikdar
Office:

-

Phone:
Snigdharani Panda
Office:

-

Phone:
Muskan Nabi
Office:

-

Phone:
Karthik Rajeev
Office:

-

Phone:
Umakant Lamani
Office:

-

Phone:
Sakshi Koul
Office:

-

Phone:
Rajkumar Dey
Office:

-

Phone:
Shubhalaxmi Rath
Office:

-

Phone:
Rachana Yogi
Office:

-

Phone:
Suman Bala
Office:

-

Phone:
Sreeparvathy P C
Office:

-

Phone:
Vikas Vijigiri
Office:

-

Phone:
Archana Sharma
Office:

-

Phone:
Shiva Dixit
Office:

-

Phone:
Avijit Chowdhury
Office:

-

Phone:
Vaishali Roondhe
Office:

-

Phone:
Radha N Somaiya
Office:

-

Phone:
Khushboo Dixit
Office:

-

Phone:
Zainab Hussain
Office:

-

Phone:
Surbhi Gupta
Office:

-

Phone:
Aravind V Manaoj
Office:

-

Phone:
Chandrani Majumder
Office:

-

Phone:
Ruchika Kaushik
Office:

-

Phone:
C Dhana Sekhar
Office:

-

Phone: